Kategoria: polecamy

Proces opieki i wychowania dzieci

Szkoła narzuca zuniformowaną kulturę, wiedzę, język, dostarcza im także wzorców zachowań. Uczniowie w szkole znajdują się ponadto pod stałym działaniem przemocy psychicznej, cechującej się brakiem wyboru i wynikającym z tego przymusem. W tej perspektywie szkoła postrzegana jest jako instytucja totalna, wprowadzająca wobec ucznia perspektywę niewolniczą, blokującą jego postawy moratoryjne, utrudniająca poszukiwania własnej tożsamości i sensów życiowych. Życie w szkole podlega coraz większej brutalizacji, brutalizuje się wraz z tym uczniowski język,…