Biżuteria autorska – gdzie ją kupić?

Potrzeba oryginalności jest w nas bardzo mocno zakorzeniona. Każdy, bez względu na wiek i na płeć, chce się wyróżniać, chce być oryginalny. Dzięki temu, każdy może indywidualnie budować własną historię swojego życia. Oryginalność można podkreślać zachowaniem, zamiłowaniami i hobby, ubiorem, ale również biżuterią. Autorska biżuteria jest tym, czego wiele osób bardzo potrzebuje! Chęć oryginalności jest w nas wpisana Nikt nie chce być identyczny, jak inni ludzie. Nie lubimy być myleni…

Proces opieki i wychowania dzieci

Szkoła narzuca zuniformowaną kulturę, wiedzę, język, dostarcza im także wzorców zachowań. Uczniowie w szkole znajdują się ponadto pod stałym działaniem przemocy psychicznej, cechującej się brakiem wyboru i wynikającym z tego przymusem. W tej perspektywie szkoła postrzegana jest jako instytucja totalna, wprowadzająca wobec ucznia perspektywę niewolniczą, blokującą jego postawy moratoryjne, utrudniająca poszukiwania własnej tożsamości i sensów życiowych. Życie w szkole podlega coraz większej brutalizacji, brutalizuje się wraz z tym uczniowski język,…